به ویلای ما دستبرد زدن یعنی ی شده یعنی غارت کردن یعنی بردن و شایدم خوردن و یه آبم روش!

لطفا سارقین رو شناسایی کنید و خیلی محترمانه بهشون بفرمایید آخرین بارشون باشه!

دیروز رفتم  ساحل،آب رودخونه چند روزی است منحرف شده راه رو به طرف کناره دریا بسته چون نخواستم از تو آب عبور کنم منصرف شدم یهو یادم اومد قرار بود برم کارخونه چه بهتر از الآن؟ نزدیک کار خونه که رسیدم  نگهبانو دیدم دم در روی صندلی نشسته بود منو که دید به طرفم اومد طبق معمول گزارش داد اما این بار گزارشش با دفعات قبل خیلی فرق داشت.

گفت به خونه فلان همسایه دستبرد زدن،گفتم اونکه چیزی تو خونش نداشت.

گفت توری پنجره شمارو هم پاره کردن وقتی نزدیک شدیم هم توری پاره بود و هم پنجره اتاق باز بود با نگهبان وارد خونه شدیم فکر کنم ظرف و ظروف برده باشن من خیلی تشخیص ندادم وقتی بیرون اومدیم متوجه شدیم همه ی شیر آلات رو باز کردن(حمام و روشویی و دستشویی و داخل حیاط)  همین اتفاق واسه خونه همسایه دیوار به دیوار ما افتاده بود یعنی شیر آلات حمام و. رو باز کردن از داخل خونه همسایه خبر ندارم.

شیرهای محوطه رو هم باز کردن بردن.

به یکی از کسبه های آشنا موضوع رو گفتم گفت  کار معتادهای ولگرد باید باشه.

با خبر ناخوش به ویلای فعلی بر گشتم مانده بودم بد خبر باشم یا ازش بگذرم ولی طاقت نیووردم و گفتم چه اتفاقی افتاده اولین پرسش این بود؛ماشین لباسشویی؟

پلو پز؟

ظروف.

گفتم راستشو بخوای متوجه نشدم ولی می دونم کمدها خالی ار لباس بود.

به همسایه که اوناهم مثل ما مدتی است نقل مکان کردن و اونجا نیستن باید خبر بدم اونم چه خبری؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها